HKR Holding AB

HKR Holding är Högskolan Kristianstads bolag för kommersialisering av forskningsresultat och affärsidéer med anknytning till högskolan.

HKR Holding

  • medverkar till utveckling av intressanta affärsprojekt med koppling till Högskolan Kristianstad
  • delfinansierar bolagsstarter i tidigt skede med ägarkapital
  • bidrar till en positiv utveckling i de startande företagen genom ett engagerat delägarskap.